Dokumentit

Toimiiko bioliuotus? Talvivaarakasat 1ja4

Tuhkajoen kadonnut ph käyrä

Korvaushakemus_aluehallintokeskus_Talvivaara_yleinen_pohja

Kainuun ELY:n päätös Talvivaaran poikkeustilanneilmoituksesta 23.5.2013

Talvivaaran vesistöt, lausunto viikolta 19

Talvivaara_vesistöt_lausunto vko 15

Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 5132_5225 vko 15

VHO päätös §62 juoksutuksista

Kainuun ELY-keskus kielsi Talvivaaran ylimääräiset lisäjuoksutukset

Talvivaaran juoksutusten päästötilanne 22042013

Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 4890_4892 vko 14xlsx (1)

Talvivaaran vesistöseurannan raportti viikolta 14

Talvivaara_vesistöt_lausunto vko 13_liitteet

Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 3431_4136 vko13

Kainuun ELY:n 11.4.2013 antama lausunto patojen huonosta kunnosta

Talvivaaran Kainuun ELY:lle 9.4. jättämä poikkeustilanneilmoitus

Viikon 12 vesistömittausraportti

PSAVI Vahvistus_ja_täydpyyntö_12_0408_2013

Talvivaaran historialliset sateet 2012

Tutkimustodistus Ylä-Lumijärven eteläpää

Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 3429_3442 vko 11

Talvivaara_vesistöt_lausunto vko 11

Talvivaara_vesistöt_lausunto vko 9

Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 1723_1724, 2455_2466 vko 9-1

Talvivaara_vesistöt_lausunto vko 8_merk

Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 1717_1719,1721,2122-2123 vko8

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 13-0053-1

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 13-0054-1

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 13-0055-1

Talvivaara vko 8 tutkimusseloste

Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 1658_1671 vko 7

Talvivaara_vesistöt_lausunto vko 7

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 13-0047-1

Talvivaaran yljäämävedet vuosilta 2009 – 2011

Liite1 raffinaatin ja altaiden metallianalyysit kipsisakka-altaan vuodossa

Talvivaaran selostus kipsisakka-altaan vuodosta

PSAVI vahvistus_ja_täydpyyntö_12_0408_2013

Avoimia kysymyksiä Talvivaaran vuoden 2012 tulosjulkistus webcast esityksestä

Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 658_669,836_839 vko5

Talvivaara_vesistöt_lausunto vko 5-1

Talvivaara vesistö 419_tammikuu Talvijoki

Kaivosteollisuuden uudet teesit Antti Lankinen

Talvivaara kipsisakka-allas vuoto vko 51

Talvivaara vko 51_kenttämittaukset

Metsien terveys 2012

Talvivaara alusta alkaen

Elämme unessa!

Purkuputki näyte 06112012

Talvivaara prosessi 17076_17080 vko39

Talvivaaran kaivot_120612_Tehdasalue P1 8409_12

Hakemuskuulutus_Ympäristö- ja vesitalous + uraani

Talvivaara prosessi 6250_6251 6253_6254 vko 20

Talvivaara prosessi 5880_5883 vko 19

lausunto_YVAohjaelma LIITE_

lausunnot ja mielipiteet Talvivaara prosessi 4271_4274 vko16[1]

Talvivaara prosessivedet 3938_3942 vko15

Talvivaaran_alapuolisten_vesistojen_tila_kevaalla_2012[1]

Talvivaara vesistöt_huhtikuu12

Nuasjärvi näytteenottopaikka FM12 12,5m

Talvivaara prosessi 2953_2956 vko13[1]

Talvivaara prosessi 2260_2263 vko12

Kysymyksiä Kainuun ELY 5.3.2012

YVA-kuulutus Talvivaaran kaivoksen laajennus, arviointiohjelma

Nuasjärvi vertailu 2008 2012 kuva Talvivaara vesistöt_maaliskuu 12

Mielipidepohja Talvivaaran kaivoksen laajennuksen arviointiohjelmasta

Vuolanto_Suomen_luontolehti

Talvivaaran kaivoksen laajennushanke

Uraanikaivostoiminnan terveysvaikutukset IX[1]

TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA –SUOSITUKSET

Talvivaaran kalliopohjaveden tarkkailu 353_359 tammikuu12(2)

Kärsälampeen menevät Talvivaaran ylijäämävedet

Jalkikäsittely-yksikkö k21

Talvivaaran ylijäämävedet

Mourunpuroon menevät

Talvivaaran ylijäämävedet

Lone ylitteeseen menevät

Talvivaaran ylijäämävedet

PSAVI katselmus 3.4.2012_1

Tarkennus 17.3.2012 tapahtuneesen luparajaylitykseen_27.3.2012

Ilmoitus luparajan ylityksestä_20.3.2012

Talvivaara ylim vko 12_1 2866_2867_2868_2878

Talvivaara ylim vko 12_2 2926_2928

Talvivaaran laajennus

Rikkivedyn vaikutusten raja-arvot

Talvivaaran prosessin H2S mittaukset1

Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 540_543 vko 4 12

Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 364_367 vko 3 12

Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 229_232 vko2

Laajennushanke-1

Talvivaaran_kaivoksen_laajennus__

YVA_kuulutus_arviointiohjelmasta[1]

HS_vieraskynä_16022012_

Saastumisen_valvontaa_pitää_tehostaa[1]

Suomenluonto_Tragedia_nimeltä_Talvivaara1

talvivaara-ylijaamavedet-20078-vko-51-11

talvivaara-ylijaamavedet-19866-vko-50-11

talvivaara-ylijaamavedet-18620-vko-45-11

psavin-muistutus-ohjeet

talvivaaran-kaivot_tehdasalue-p1_250811

talvivaara-vesisto_joulukuu-11-korvaava

Vesistövertailu 2009 maksimiarvot – syyskuu 2011

talvivaara-vesisto_syyskuu-2011

veden-laatu1

Mika_Flöjt_14092011_talvivaaran_lupamenettelyt

rikin-aiheuttamat-puustovauriot

talvivaara järvet vko25_26-2

”Uraania yhtä vähän kuin eduskuntatalossa”

talvivaaran_laajennus

ely_muistutukset-ja-kehotus_01062011

Sotkamon-ymparisto-ja-teknisen-lautakunnan-vastine-Talvivaaran-lupamuutos-pyyntöön

Sotkamon-teknisen-lautakunnan-ilmoitusasiat

jormasjarven-luminaytteen-koostumus_kaiely20111

jormasjarven_hattaranaytteen_koostumus1

talvivaaran-alueen-ilmanlaadun-bioindikaattoritutkimus-2009

kivijarvi_ja_kalliojarvi_vedenlaatu1

talvivaaran_valitus_karajaoikeudelle1

Talvivaaran_tarkastuspöytäkirjat

talvivaara-polyjen-kunnossapitosuunnitelma

talvivaara_yhteenveto_2903111

tarkkailuraportti_vesisto_käyrät-yhteensopivuustila

talvivaara_osa_III_paastotarkkailu_2010_valitut_palat

talvivaara_osa_IV_e_polylaskeuma_20101

tuotantopaivitys07042011

Kainuun ely-keskuksen-vastaukset-ymparistontarkkailu-suunnitelmaan

Talvivaaran prosessin H2S mittaukset1

Talvivaaran_ymparistovastuu

stuk:talvivaarassa_ei_sateile_liikaa_kommentteineen

Talvivaara_kaivosseminaari2020081 (Näin bioliuotuksen piti toimia…)

Yhteysviranomaisen yvalausunto 28022011

sotkamon-kunnan-lausunto-28022011

otteita-talvivaaran-ymparistotarkkailu-suunnitelmasta

kipsisakka-altaan_vuodon_tarkastusraportit

lyhyt-talvivaaran-historia

Prof. Gordon Edwardsin mietteitä kaivostoiminnasta ja uraanista

ymparistorikosraportti2004

valtaukset tilanne 1.12.2010

Seuraavan osavuosi katsauksen kiinnostavin asia?

 

Nikkeli mg/m2/kk

valtioneuvoston-kirjelma-eduskunnalle-valtioneuvoston-jasenten-sidonnaisuuksista

optio-ohjelman_ehdot_090320101

uraanikaivoksen_riskit

ely_lausunto_liitteineen1

Talvivaaran osavuosikatsaus 1-6.2010

talvivaaran-kaivoksen-ymparistovaikutukset-ja-lahialueen-asukkaille-tiedottaminen

gtk_kartta_elokuu2010

Talvivaaran biokasaliuotus

rikkivety_rikkihappo_rikkidioksidi

stuk-lausunto-30062010

environmental-effects-of-strip-mining

Nikkelin määrä pölylaskeumamittauksissa

tarkastusraportti02062010_polyt

3237_matti_toivonen_diplomityo

talvivaara_tarkastuspoytakirja_06101

1_esitys_talvivaaran-vaikutuksia1

1_talvivaara-effects2

Talvivaaran_vastine_korvaushakemuksiin

2_yle_talvivaarajuttu

3_talvivaarassa_niellaan_polya

tutkijan_nakemys

luonnonsuojeluliiton_kanta

euratomin_kanta

kannanottosokliyva1

soklin-kaivoshankkeen-ymparistovaikutuksien-arvioinnista

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Uusi Nettisivu.Org -sivusto