Sotkamo -lehti: Yleisötilaisuus Talvivaaran vesistä

Sotkamo Julkaistu 8.5.2014 klo 09:40

Kainuun ELY-keskus ja Pohjois-Savon ELY-keskus julkaisevat ensi torstaina uusimman ajankohtaiskatsauksensa Sotkamon Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesien tilasta.Katsauksessa kerrotaan, missä tilassa kaivosalueen lähimmät vesialueet ovat talven ja kevään 2014 aikana tehtyjen havaintojen perusteella. Edellinen vastaava katsaus julkaistiin joulukuussa 2013. Katsauksia julkaistaan kolme kertaa vuodessa.

Talvivaaran alapuolisten vesien tilan katsauksen lisäksi tilaisuudessa on tarjolla asiantuntijatietoa Talvivaaran päästöjen terveysvaikutuksista elinympäristössä, koekalastusten tuloksista sekä pohjavesien virtauksista. Lisäksi kerrotaan Kainuun ELY-keskuksen valvontatoiminnan ajankohtaistilanteesta Talvivaarassa.

Asiantuntijaesitysten jälkeen on varattu aikaa yleisön kysymyksille ja keskustelulle.

Kainuun ELY-keskus julkistaa katsauksen kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Sotkamossa Vuokatin Urheiluopiston Iso-Pölly-auditoriossa torstaina 15.5. klo 10.00 alkaen.

Toimiiko Talvivaaran biokasaliuotus tällä hetkellä?

Lisäsin tämän sivuston dokumentteihin pienen esityksen pohjautuen Talvivaaran tuoreeseen 2013 tilinpäätöstiedotteeseen. Esityksessä on otettu esille kalvot 9 ja 10, jotka kertovat kasojen toiminnasta. Tuon perusteella jokainen voi itse päätellä, että toimivatko kasat vai eivät… Minun mielestäni ne eivät toimi.

Sivujen päivitys jatkuu jälleen

Terve taas. Lopetin näiden sivujeni päivittämisen, kun ”Maan anti” meni läpi ja Talvivaara sai n. vuosi sitten rahoitusta muistaakseni 260 milj €.

Mielestäni se oli hukkaan heitettyä rahaa ja niinhän se olikin. Nyt Talvivaara on jälleen rahaton ja se yrittää kerätä uutta pottia hyväuskoisilta sijoittajilta. Tähän saakka Talvivaaraan sijoittamista on voinut perustella tietämättömyydellä, mutta tästä eteenpäin se on jo tyhmyyttä. Näiltä sivuilta löydät perusteita, että miksi näin…

Ari Kananen

 

Dokumenttiteatteria, tutkivaa journalismia, hi tech -esitystekniikkaa ja fiktiota yhdistävä näytelmä Talvivaaran kaivoksesta.

Fiktiivinen kehystarina käynnistyy, kun Talvivaaran kaivokselta löytyy maailman keskipiste. Universumi alkaa imeytyä laidoiltaan kohden Kainuuta ja periferian unelmat käyvät toteen. Kehyskertomuksen sisällä luodaan dokumenttiteatterin keinoin kuvaa Talvivaaran todellisesta kaivoksesta: painajaismaisiin mittasuhteisiin kasvaneesta, elävästä ristiriidasta, jossa on aikamme kuva. Mikä on Talvivaaran mieli? Mitä se merkitsee kainuulaisille ihmisille? Miten Talvivaaraan tulisi reagoida? Mitä kaikkea olemme valmiit tekemään itsellemme ja ympäristöllemme? Elinkeino vai ympäristö?
Kainuulaisille Talvivaara on kuin ilmastonmuutoksen ristiriidat akuutisti kotiovelle tuotuina. Kun katsot ulos ikkunasta et näe mitään, mutta jossakin siellä tapahtuu jotakin. Talvivaara on samaa aikaan avointa hi tech -scifiä ja peruuttamattomasti saastuneita järviä.
Tyylilajiltaan Talvivaara-näytelmä on taiteellista dokumenttiteatteria, joka ei pyri täyteen dokumentaarisuuteen. Pyrkimys ei suuntaudu yksin journalismiin ja tiedonvälitykseen, vaan myös draamallisten kysymysten esittämiseen.
Esitys synnyttää foorumin, jossa kainuulainen yhteisö voi kohdata ristiriitoja herättävän todellisuuden. Tarkoitus on luoda laaja kokonaiskuva tilanteesta, jossa Talvivaaran kanssa elämme; peloista ja tunteista, jotka sekoittuvat haluun luoda työtä ja tulevaisuutta Kainuuseen
Yhteistuotanto G-voiman ja Vaara-kollektiivin kanssa. Käsikirjoitus ja ohjaus Veikko Leinonen. Ensi-ilta 3.4.2014 klo 19 Generaattorin näyttämöllä. Liput 15 / 10 e p. 08626061.
Muut esitykset
la 5.4. klo 19 su 6.4. klo 13 ke 9.4. klo 19 pe 11.4. klo 19 la 12.4. klo 19 su 13.4. klo 15 to 17.4. klo 19 la 26.4. klo 19 su 27.4. klo 15 pe 9.5. klo 19 la 10.5. klo 19 ma 12.5. klo 19 (viim.)

Talvivaara jätti selvitykset aville

Päivitetty 4.7.2013 08:36, julkaistu 4.7.2013 08:34

Lähetä palautetta toimittajalle

Talvivaaran kaivososakeyhtiö on antanut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vaatimat täydennykset uuteen ympäristölupaan. Talvivaara jätti vesienhallinta- ja kipsialtaan käyttösuunnitelmat sekä selvityksen bioliuotusprosessin toiminnan varmistamisesta. Vesistöjen kunnostustarveselvityksen yhtiö jättää perjantaina.

Talvivaara sanoo selvityksessään aikovansa hyödyntää jo rakentamansa allaskapasiteetin mahdollisimman hyvin ennen uusien kipsisakka-altaiden rakentamista. Ensisijaisesti Talvivaara pyrkii ottamaan käyttöön kipsialtaan lohkot 5 ja 6.

Talvivaaran mukaan niiden käyttö on riippuvainen altaassa tällä hetkellä olevan vesimäärän vähentämisestä ja kuntotarkastuksesta.

Toisessa vaiheessa yhtiö aikoo kunnostaa lohkojen 1 ja 2 välinen välipadon, koska yhtiö haluaa saada käyttöön lohkojen 1-3 korotusosan.

Kipsialtaan lohko 4:n korotus on käynnistetty kesäkuun puolivälissä. Korotuksesta on laadittu suunnitelma ja Kainuun ely-keskus on sen hyväksynyt.

Talvivaaralla on valmis suunnitelma lohkojen 5 ja 6 käyttöönotolle. Marraskuussa 2012 ja huhtikuussa 2013 tapahtuneissa kipsiallasykkösen vuodoissa osa vuodosta virtasi lohkojen 5 ja 6 alitse. Sen vuoksi Kainuun ely-keskus on edellyttänyt altaiden kuntotarkastusta ennen niiden tuotannollista jatkokäyttöä.

Lohkot 5 ja 6 on luodattu kesäkuussa 2013. Luotauksella on selvitetty, onko altaiden tiivisrakenteissa havaittavissa muodonmuutoksia verrattuna rakentamisenaikaiseen tilanteeseen.

Työstä valmistuu raportti elokuussa, jonka jälkeen lohkojen kuntoa voidaan arvioida. Mikäli tutkimuksissa havaitaan poikkeamia, Talvivaara aikoo laatia erillisen korjaussuunnitelman hyväksyttäväksi valvovalle viranomaiselle. Mahdolliset korjaustoimet ajoittuvat loka-marraskuulle.

Lisäksi lohkojen 5 – 6 käyttö edellyttää, että lohkoilta on saatu poistettua siellä olevaa ylimääräistä vettä. Veden poistamista on suoritettu koko kevään 2013 ajan. Sen nopeuttamiseksi on päätetty käynnistää altaissa olevan veden neutraloiminen kalkkimaidolla.

Selvityksen mukaan Talvivaaran tavoitteena on käsitellä vesi ympäristöön johtamiskelpoiseksi ja pumpata kipsialtaat tyhjäksi vedestä aluehallintoviraston edellyttämään päivämäärään mennessä. Veden neutraloiminen tulee kestämään arviolta syyskuuhun ja veden poistaminen lokakuun loppuun.

Linkki:
http://www.kainuunsanomat.fi/Kainuu/1194824069549/artikkeli/talvivaara+jatti+selvitykset+aville.html

Uusi Nettisivu.Org -sivusto